Kontakty

Korešpondenčná adresa
VÚB Leasing, a.s.
ul.29 augusta 3, 058 01 Poprad


IČO: 313 180 45, zapísaná v OR OS Bratislava 1, Sa, vložka číslo: 313/B

Sídlo
VÚB Leasing, a.s.
Mlynské nivy 1
820 05 Bratislava 5

Zákaznícke oddelenie
Infolinka: 0850/123 000 (pondelok – piatok 8-18 h, okrem sviatkov)
Volania zo zahraničia: +421 2 4855 5220
Email: triangel@vubleasing.sk
Bankové spojenie pre úhradu akontácie a splátok: SK23 0200 0000 0019 1921 8253
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol:
uveďte číslo vašej objednávky

Reklamačné oddelenie: reklamacie@vubleasing.sk

Presný postup ako vybaviť reklamáciu nájdete v časti Reklamačný poriadok