Reklamačný poriadok

  • postupujte podľa Reklamačného poriadku
  • vždy oslovte servisné stredisko uvedené v záručnom liste tovaru resp. postupujte podľa pokynov výrobcu
  • pokiaľ sa k Vášmu tovaru servisné stredisko v zozname nenachádza, zavolajte na info linku výrobcu uvedenú v záručnom liste.
  • po telefonickej dohode s overeným servisným strediskom odošlite výrobok na adresu autorizovaného servisného strediska
  • alebo môžete telefonicky kontaktovať infolinku divízie Triangel telefónne číslo: 0850 123 000
  • alebo emailom na reklamacie@vubleasing.sk