Splácanie splátok

Najpohodlnejší a aj najlacnejší spôsob je zadaním trvalého príkazu na Vašom účte vo Vašej banke. Číslo nášho bankového účtu je uvedené na každej zmluve a aj vo Vašom splátkovom kalendári.

  • splátky je možné splácať aj poštovým U-poukazom. Ak si vyberiete túto formu splácania, zašleme Vám poštový U-poukaz na každú splátku vo Vašej osobnej obálke spolu so splátkovým kalendárom.

Bankové spojenie pre úhradu akontácie a splátok: SK23 0200 0000 0019 1921 8253

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: uveďte číslo vašej zmluvy o pôžičke